your #1 family online store with superior products
Sms cute, tin nhan xep hinh, ky tu dac biet
Tin nhắn sập nguồn liên tục
Duoi day la mot mau sms lam sap nguon dien thoai nokia den trang duoi dang mot sms bao cao hay tin nhan nhap nhay.
No co the lam sap nguon lien tiep 3,4 lan dien thoai 1110i, 1200,1202...
Ban copy tin nhan duoi ve,sau do gui cho dien thoai den trang cua nokia duoi dang tin nhap nhay!
Game SmartphoneSMS CuteWap Hay
Time:20:37
Online:1/1/3634
Lưu lại địa chỉ: Wap Tải Game và giới thiệu cho bạn bạn của bạn nha!!!

H42 - 24/8/2o11